четвъртък, 5 март 2020 г.

Към читателите


Българското книгоиздаване изживява истински разцвет между двете световни войни. Наред с разнообразието от родни и чужди автори на българския читател започват да се предлагат различни абонаментни издателски планове, които са в бясна надпревара помежду си. Търси се по-тясна и бърза връзка с абонатите, а книгопощата се развива изключително бързо. Представям ви два много редки документа, които хвърлят светлина върху механизмите за поръчка на книги по пощата. Те попадат в категорията "ефимера", защото се считат за незначителни от своите съвременници, които най-често ги изхвърлят. Още по-голяма рядкост е подобен документ "Вносна бележка" да се срещне непопълнен. Настоящите документи са отпечатани от известното българско издателство "Златни зърна" на Славчо Атанасов. 

С благодарности към Анна Димова, която предостави тези редки фрагменти от книгоиздателската ни история.сряда, 27 ноември 2019 г.

За грамотните роби или как се обучава пишеща "вещ"


Грамотният роб е от изключителна важност за развитието на книжовната култура, науката и литературата в Античния свят. От Полибий, През Цицерон до Плиний Млади са останали документални следи за това, че ученият, мемоаристът и изобщо римлянинът в ежедневието си е диктувал своите мисли на грамотен човек, който е негова собственост (своеобразен антроподиктофон). Робите, владеещи бързопис, са били толко важни, че техните господари са им поверявали правото да пишат началните и заключителните думи в писмата от тяхно име. Докъде е стигало това влияние в сферата на историята и литературата? За това могат да се правят само догадки! Ясно е едно - за заможните римски граждани грамотният роб е бил задължителна придобивка. Долният фрагмент хвърля известна светлина върху въпроса за обучението по тахиграфия – бързопис.

Договор за изучаване на бързопис (155 г. от н. е.)
Панехотис, наречен още Панарес, бивш космет на града Оксиринх, чрез приятеля Гемел на бързописеца Аполоний поздрав. Представих ти Хайрамон, роб, за да учи бързопис, както знае синът ти Дионисий, за срок от две години от настоящия  месец Фаменот (25.II-26.III) от осемнадесетата година на господаря Антонин Цезар с възнаграждение, уговорено между тях, сто и двадесет сребърни драхми без пари за празниците. От тях ще получиш първата вноска в размер на четиридесет драхми, втората ще вземеш в размер на четиридесет драхми, когато робът мине целият учебник, а третата – останалите четиридесет драхми – ще вземеш, когато робът пише изцяло проза  и я чете безупречно…

Веселин Бешевлиев. Писма и документи на папирус. София : Наука и изкуство, 1985, с. 115

вторник, 8 октомври 2019 г.

Дървета, трифиди, клишета

Клишето и стереотипът са понятие, пейоративно натоварени от литературната наука с такава голяма плътност, че дори и днес, в апогея на компютърните технологии, можеш често да ги чуеш, дори на маса! Всъщност и двата термина обозначават печатарски технологии, които са изключително полезни за развитието на издателския бизнес - такъв, какъвто го познаваме днес. Това означава, че благодарение на тях, може да четем много на брой евтини, разнообразни по вид и тема книги. Разкриването на обществената значимост на споменатите печатарски нововъведения, от своя страна, ни въвежда в една клиширана ситуация, при която апотеозното мислене по въпросите за книгата се е превърнало в твърд стереотип. Парадокс!?! Е, всъщност няма да насилваме общественото мнение. То е ясно - книгата е важна за всички нас. От витрините на книжарници и от екраните ни гледат стотици заглавия седмично. Те ни обещават един по-добър, по-разумен, по-спокоен, а защо не и по-забавен живот. Може би поради това никой от нас не се замислял до каква степен може да се разчита на информацията, заключена между кориците. Не, няма да създам поредния текст за вредата от непроверената информация и за творческото шарлатанство... Просто ще ви оставя тук един цитат  от "Денят на трифидите" на Джон Уиндъм (1951), а вие помислете върху него. Помислете, но самостоятелно, без да се влияете от хилядите невидими клишета и стереотипи, разпръснати около вас.

Бил: "По същото това време полагах големи усилия да изуча азбуката на селското стопанство. Оказа се, че това не е от тези неща, които лесно се научават по книга. Например на нито един от авторите не му беше хрумнало, че някой потенциален фермер ще започне от абсолютната нула. Вследствие на което установих, че всички трудове започваха от средата, приемайки за даденост и наличието на база, и познаването на терминологията — неща, които при мен липсваха. Специализираните ми знания по биология се оказаха абсолютно безполезни в практиката. Голяма част от теорията включваше материали и вещества, които или не можех да си доставя, или ако ги намерех, не бях в състояние да разпозная. Съвсем скоро разбрах, че когато отхвърля нещата, с които не след дълго нямаше да мога да се снабдявам — изкуствени торове, вносни хранителни смески и всякаква техника с изключение на най-простата, — щях да пролея много пот, за да осигуря някакви, при това много проблематични заместители.

Книжните знания по коневъдство, обработка на млечни произведения и касапски процедури също се оказаха неподходяща основа за тези изкуства. Има толкова случаи, когато човек не може да спре процеса, за да направи справка в съответната глава на книгата. На всичкото отгоре действителността упорито ни представя загадъчни несъответствия с простотата на написаното".


четвъртък, 16 май 2019 г.

Бабо мравке, що така...

Това е забавна миниатюра, която показва как през годините текстовете се променят, въпреки твърденията, че писмеността създава устойчивост и ред в съзнанието на хората. Представеният тук първи текст на известната притча за щуреца и мравката е от "Българско народно календарче за година 1869", издадено в Цариград в печатницата на в. "Македония".  Възрожденският печатен вариант е сравнен със съвременната адаптация на Александър Божинов. Сравнението е показателно и как фолклорът може да помогне за разгръщането на потенциала на даден творец десетилетия и столетия по-късно. Затова не забравяйте старите и древните книги.


Източник: ЦБ на БАН: http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/443

Щурец и мравка

— Бабо Мравке, где така?
— Тичам Щурчо за храна.
А ти къде със таз гъдулка?
— Днес Калинката е булка,
та съм канен на свирня.
— А когато сняг забръска,
що ще правиш ти зимъска?
— Ще поискам срам не срам,
аз от твойто житце сбрано.
— Аз пък няма да ти дам,
гиди дърти мързелан!
                                                                                              
                                                                                          Александър Божинов


сряда, 21 ноември 2018 г.

Книги и преси

Различните технически средства за книгопечатане често се използват като елементи в оформлението на книгата през XIX и първата половина на ХХ век. Ето една ръчна метална печатна преса, композирана като концовка (финито) в "Календар за лето 1843" на Константин Огнянович, отпечатана в Цариград, "Слав. болгарска типография на Трудолюбива пчела". Качеството не е добро, но важна е идеята!


Съдържател: НБКМ
Сигнатура: Ст 42.64
Заглавие: Календар за лето 1843
Автор:  Огнянович, Константин
Година на публикуване: 1842

петък, 9 ноември 2018 г.

Книгосторминг или мозъчни атаки с Алберт Бенбасат


На 6 ноември 2018 г. се състоя първата лекция от Майсторския клас „Норми, нарушения и отклонения в системата на книгата“ на проф. Алберт Бенбасат. Откриването на серията от лекции беше направено от Ректора на УниБит, проф. Стоян Денчев, който отбеляза големия интерес от страна на студенти, преподаватели и любители на книгата и писменото слово към първата лекция от Майсторския клас – „Книгата в системата на медиите“. Слушателите в зала „Тържествена“ на Университета по библиотекознание и информационни технологии имаха възможността да научат какво представляват „книгите-хамбургери“, как „словото рисува най-добре вътрешните светове на хората“ и защо е важна „културата на книжната направа“. 
 
Майсторският клас е организиран под егидата на секция "Книга и общество" към УМЛАУЗ. Д-р Муканова, ръководител на секцията, приветства пълната аудитория
В продължилата близо два часа лекция, проф. Бенбасат разказа на своите слушатели за мястото на книгата в системата на медиите; за връзката между книгата и технологиите през вековете; за институциите, свързани с книгата; за професионалните норми, регламентиращи производствената и търговската страна на книгата; както и въпроси, отнасящи се до качеството на съвременните издания. След лекцията се проведе и кратка дискусия по темата, в която студентите имаха възможност да зададат въпросите си към лектора.

 Заповядайте на следващата лекция!
~~

                                                                                              Автор: Гергана Янчева

понеделник, 5 ноември 2018 г.

Девиации в системата на книгатаМАЙСТОРСКИ КЛАС
„НОРМИ, НАРУШЕНИЯ И ОТКЛОНЕНИЯ
В СИСТЕМАТА НА КНИГАТА“

Лектор: проф. д-р Алберт Бенбасат

ВХОД СВОБОДЕН!

Майсторският клас на проф. д-р Алберт Бенбасат има за цел да запознае студентите с научно-практическите, правните и професионалните норми в системата на книгата, възникнали и утвърдени през историческото и общественото й живеене в ролята й на комуникативен социален субект и бизнес продукт, обвързващ духовността, познанието и развлечението. Основно курсът ще се фокусира върху нарушенията и отклоненията в тази устойчива правна, нормативна и морална система. Ще бъдат разгледани основните им феномени, например плагиатството, пиратството, графоманията и редица други, тяхното възникване и развитие, от една страна, а от друга – законовото и гражданското противодействие с оглед на тяхното отстраняване. Особено внимание ще се обърне на техните проявления в съвременното информационно и технологизирано общество.

МАЙСТОРСКИЯТ КЛАС ЩЕ СЕ СЪСТОИ ОТ 5 ОТКРИТИ ЛЕКЦИИ:

Тема 1: „Книгата в системата на медиите“
6 ноември, зала 311, 15:30 ч.
Книгата в системата на медиите, институции, свързани с книгата, професионални норми, национална и международна правна уредба, регламентираща творческата, производствената и търговската страна на книгата и защитата на авторските права. Институцията издателство като създател и разпространител на книгата.

Тема 2: „Нарушения и отклонения в системата на книгата“
13 ноември, зала „Тържествена“, 15:00 ч.
Нарушения и отклонения в системата на книгата – общи положения в сферата на законовите нарушения. Същност на пиратството и плагиатство, възникване и употреби в исторически и обществен план. Примери от световната и българската практика. Плагиатството в науката. Лъженаука. Ролята на новите технологии – пиратски „библиотеки” и сайтове. Наказателна и морална отговорност. Стратегии, подходи, практики и резултати в борбата с пиратството, плагиатството и лъженауката по света и в България.

Тема 3: „Самоиздаване, самопубликуване и графомания“
20 ноември, зала „Тържествена“, 15:00 ч. 
Самоиздаване (самопубликуване – self-publishing), „самиздат” – определение и връзка с нормативната, идеологическата и моралната перспектива в битието на книгата. Тоталитарната власт и „самиздат”-ът. Примери от света и България, анализи. Графоманията като психологически и социален феномен. Самопубликуване, самоиздаване и графомания във виртуалния свят – интернет, социални мрежи, блогове и др. Графоманията като „автотерапия”. Манипулации в полето на авторството – литературни роби, автори „под наем”, мистификации, писане под псевдоним – цели и употреби в различните социални формации. 

Тема 4: „Книгата и другите медии“ 
27 ноември, зала „Тържествена“, 15:00 ч.
Книгата и другите медии. Метаморфози в книжното битие – книгата във вестника и списанието, подлистников и брошурен роман с продължение, паралелното книгоиздаване. Аудиокнига – възникване, развитие, настоящо битие. Книгата и човешките увлечения и мании: библиофили, библиомани, колекционери, „читателохолици”.


Тема 5: „Форми на отклонения в системата на книгата през XXI век. Авторски права в системата на книгата.“
4 декември, зала „Тържествена“, 15:00 ч. 
Форми на отклонения в системата на книгата през ХХІ век: фенфикшън, уики литература, блогърство, влогърство, „blook”, книги с добавено съдържание и тяхната връзка и взаимодействие с традиционната книга и книгоиздаването. Ролята на издателството за регулиране на тенденциите и процесите в тази сфера. Противодействието на интернет потребителите или „новият дигитален морал”: правна и морална аргументация. Криейтив комънс (Creative Commons), Open access и др. форми на свободно използване и частична защита на авторските права в системата на книгата.
На участниците в Майсторския клас да бъде възложено да напишат по едно есе, свързано с темата. На всички студенти от бакалавърската и магистърската степен, които са присъствали и участвали в повече от половината занятия, ще се издаде Сертификат, подписан от Ректора и ръководителя на Майсторския клас. Майсторският клас се провежда под егидата на Направление „Книга и общество” към Университетската младежка академия за управление на знанията (УМЛАУЗ).
 

Вход свободен
~