четвъртък, 16 май 2019 г.

Бабо мравке, що така...

Това е забавна миниатюра, която показва как през годините текстовете се променят, въпреки твърденията, че писмеността създава устойчивост и ред в съзнанието на хората. Представеният тук първи текст на известната притча за щуреца и мравката е от "Българско народно календарче за година 1869", издадено в Цариград в печатницата на в. "Македония".  Възрожденският печатен вариант е сравнен със съвременната адаптация на Александър Божинов. Сравнението е показателно и как фолклорът може да помогне за разгръщането на потенциала на даден творец десетилетия и столетия по-късно. Затова не забравяйте старите и древните книги.


Източник: ЦБ на БАН: http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/443

Щурец и мравка

— Бабо Мравке, где така?
— Тичам Щурчо за храна.
А ти къде със таз гъдулка?
— Днес Калинката е булка,
та съм канен на свирня.
— А когато сняг забръска,
що ще правиш ти зимъска?
— Ще поискам срам не срам,
аз от твойто житце сбрано.
— Аз пък няма да ти дам,
гиди дърти мързелан!
                                                                                              
                                                                                          Александър Божинов


сряда, 21 ноември 2018 г.

Книги и преси

Различните технически средства за книгопечатане често се използват като елементи в оформлението на книгата през XIX и първата половина на ХХ век. Ето една ръчна метална печатна преса, композирана като концовка (финито) в "Календар за лето 1843" на Константин Огнянович, отпечатана в Цариград, "Слав. болгарска типография на Трудолюбива пчела". Качеството не е добро, но важна е идеята!


Съдържател: НБКМ
Сигнатура: Ст 42.64
Заглавие: Календар за лето 1843
Автор:  Огнянович, Константин
Година на публикуване: 1842

петък, 9 ноември 2018 г.

Книгосторминг или мозъчни атаки с Алберт Бенбасат


На 6 ноември 2018 г. се състоя първата лекция от Майсторския клас „Норми, нарушения и отклонения в системата на книгата“ на проф. Алберт Бенбасат. Откриването на серията от лекции беше направено от Ректора на УниБит, проф. Стоян Денчев, който отбеляза големия интерес от страна на студенти, преподаватели и любители на книгата и писменото слово към първата лекция от Майсторския клас – „Книгата в системата на медиите“. Слушателите в зала „Тържествена“ на Университета по библиотекознание и информационни технологии имаха възможността да научат какво представляват „книгите-хамбургери“, как „словото рисува най-добре вътрешните светове на хората“ и защо е важна „културата на книжната направа“. 
 
Майсторският клас е организиран под егидата на секция "Книга и общество" към УМЛАУЗ. Д-р Муканова, ръководител на секцията, приветства пълната аудитория
В продължилата близо два часа лекция, проф. Бенбасат разказа на своите слушатели за мястото на книгата в системата на медиите; за връзката между книгата и технологиите през вековете; за институциите, свързани с книгата; за професионалните норми, регламентиращи производствената и търговската страна на книгата; както и въпроси, отнасящи се до качеството на съвременните издания. След лекцията се проведе и кратка дискусия по темата, в която студентите имаха възможност да зададат въпросите си към лектора.

 Заповядайте на следващата лекция!
~~

                                                                                              Автор: Гергана Янчева

понеделник, 5 ноември 2018 г.

Девиации в системата на книгатаМАЙСТОРСКИ КЛАС
„НОРМИ, НАРУШЕНИЯ И ОТКЛОНЕНИЯ
В СИСТЕМАТА НА КНИГАТА“

Лектор: проф. д-р Алберт Бенбасат

ВХОД СВОБОДЕН!

Майсторският клас на проф. д-р Алберт Бенбасат има за цел да запознае студентите с научно-практическите, правните и професионалните норми в системата на книгата, възникнали и утвърдени през историческото и общественото й живеене в ролята й на комуникативен социален субект и бизнес продукт, обвързващ духовността, познанието и развлечението. Основно курсът ще се фокусира върху нарушенията и отклоненията в тази устойчива правна, нормативна и морална система. Ще бъдат разгледани основните им феномени, например плагиатството, пиратството, графоманията и редица други, тяхното възникване и развитие, от една страна, а от друга – законовото и гражданското противодействие с оглед на тяхното отстраняване. Особено внимание ще се обърне на техните проявления в съвременното информационно и технологизирано общество.

МАЙСТОРСКИЯТ КЛАС ЩЕ СЕ СЪСТОИ ОТ 5 ОТКРИТИ ЛЕКЦИИ:

Тема 1: „Книгата в системата на медиите“
6 ноември, зала 311, 15:30 ч.
Книгата в системата на медиите, институции, свързани с книгата, професионални норми, национална и международна правна уредба, регламентираща творческата, производствената и търговската страна на книгата и защитата на авторските права. Институцията издателство като създател и разпространител на книгата.

Тема 2: „Нарушения и отклонения в системата на книгата“
13 ноември, зала „Тържествена“, 15:00 ч.
Нарушения и отклонения в системата на книгата – общи положения в сферата на законовите нарушения. Същност на пиратството и плагиатство, възникване и употреби в исторически и обществен план. Примери от световната и българската практика. Плагиатството в науката. Лъженаука. Ролята на новите технологии – пиратски „библиотеки” и сайтове. Наказателна и морална отговорност. Стратегии, подходи, практики и резултати в борбата с пиратството, плагиатството и лъженауката по света и в България.

Тема 3: „Самоиздаване, самопубликуване и графомания“
20 ноември, зала „Тържествена“, 15:00 ч. 
Самоиздаване (самопубликуване – self-publishing), „самиздат” – определение и връзка с нормативната, идеологическата и моралната перспектива в битието на книгата. Тоталитарната власт и „самиздат”-ът. Примери от света и България, анализи. Графоманията като психологически и социален феномен. Самопубликуване, самоиздаване и графомания във виртуалния свят – интернет, социални мрежи, блогове и др. Графоманията като „автотерапия”. Манипулации в полето на авторството – литературни роби, автори „под наем”, мистификации, писане под псевдоним – цели и употреби в различните социални формации. 

Тема 4: „Книгата и другите медии“ 
27 ноември, зала „Тържествена“, 15:00 ч.
Книгата и другите медии. Метаморфози в книжното битие – книгата във вестника и списанието, подлистников и брошурен роман с продължение, паралелното книгоиздаване. Аудиокнига – възникване, развитие, настоящо битие. Книгата и човешките увлечения и мании: библиофили, библиомани, колекционери, „читателохолици”.


Тема 5: „Форми на отклонения в системата на книгата през XXI век. Авторски права в системата на книгата.“
4 декември, зала „Тържествена“, 15:00 ч. 
Форми на отклонения в системата на книгата през ХХІ век: фенфикшън, уики литература, блогърство, влогърство, „blook”, книги с добавено съдържание и тяхната връзка и взаимодействие с традиционната книга и книгоиздаването. Ролята на издателството за регулиране на тенденциите и процесите в тази сфера. Противодействието на интернет потребителите или „новият дигитален морал”: правна и морална аргументация. Криейтив комънс (Creative Commons), Open access и др. форми на свободно използване и частична защита на авторските права в системата на книгата.
На участниците в Майсторския клас да бъде възложено да напишат по едно есе, свързано с темата. На всички студенти от бакалавърската и магистърската степен, които са присъствали и участвали в повече от половината занятия, ще се издаде Сертификат, подписан от Ректора и ръководителя на Майсторския клас. Майсторският клас се провежда под егидата на Направление „Книга и общество” към Университетската младежка академия за управление на знанията (УМЛАУЗ).
 

Вход свободен
~


 
 

петък, 2 ноември 2018 г.

За прародителите на авторското право

Преди появата на модерното авторско право съществуват две основни средства за защита на книгоиздателския продукт от интелектуални посегателства. Първото е свързано с регистрация на книгата от страна на държавната цензура, която удостоверява, че дадено лице е отговорно за определен текст, покрило е законовите изисквания и, съответно, може да я разпространява законно. Тук се потвърждава гледището на М. Фуко, който казва, че авторът се появява, защото трябва някой да отговаря пред държавата. Второто се отнася до контрола на автора или издателя върху целия тираж, който се осъществява или с печат, или с подпис на правоносителя на гърба на заглавната страница, често под разрешителното за печат. 
Защо се налагат подобни мерки? Ако чужд издател или автор иска да направи пиратско издание, то няма да фигурира в регистрите на цензурата, а през XIX и първата половина на ХХ век е доста трудно и нерентабилно да се направи дубликат на книга. Втората мярка се взима с цел ограничаването на надтиражите, които печатниците си позволяват да правят в условията на либерално пазарно книгоиздаване и при липсата на специализран закон за авторско право. Клиентът поръчва тираж 1000 екземпляра, печатницата отпечатва 1100 и по този начин на пазара се появяват бройки, от които не печели авторът или издателят. Наличието на автограф на гърба на заглаваната страница пресича тази практика. 

Още по темата
~~

Търговско ръководство за тръгувание, промишленост, мореплавание и за тръговски делания. Цариград : Т. Дивитчиянов, 1858, с. 2.


НБКМ сигнатура: Ст 58.436

вторник, 9 октомври 2018 г.

За гайдите, гордостта и фактите

От малък ме учат, че българската гайда е нещо уникално, локално и неповторимо. Така ми въздейства, когато я чуя. Не мога, обаче, да пренебрегна факта, че вече няколко пъти срещам този инструмент в книги и гравюри от различни европейски земи, които не са свързани с България и Шотландия. Затова споделям с вас една от тях. Гайдар на Албрехт Дюрер (1514). Мотив от Нюрнберг, Централна Германия. Гледам я и си мисля, че ни трябва повече фактология и по-малко митология, па току-виж с не толкова велико и уникално минало имаме едно по-обикновено, но нормално бъдеще!
~~

вторник, 18 септември 2018 г.

Иван Г. Игнатов, Максим Горки и българската илюстрация в края на 20-те г. на ХХ век


Като личност с емблематичен живот и творчество Максим Горки е изключително популярен у нас още от началото на ХХ век. Това дава основание на издателство "Иван Г. Игнатов" да положат особена грижа при представянето на част от произведенията му с помощта на художниците Пенчо Георгиев, Георги Попов и Илия Петров. Илюстративният материал е концентриран в том II – „Майка“ и том IV – „Тома Гордеев“.
ГОРКИ, Максим
        Съчинения : Т. 1-12 / Максим Горки. - София : Ив. Г. Игнатов и синове, [1929-1936].

Т. 2: Майка : [Роман] / Прев. Г. Костов. - [1929]. - 314 с., 9 л. : ил. 120 лв.
Т. 4: Тома Гордеев : [Роман] / Прев. Д. Подвързачов. - [1929]. - 299 с., 8 л. : ил. 120 лв.

Илюстрациите служат за рекламиране на събраните съчинения в Игнатовите издания "Глобус" и "Литературни новини", откъдето са взети и настоящите изображения.