понеделник, 5 декември 2016 г.

Да си спомним за библиотекитеИзложбата „Книга и библиотечно дело“, отразяваща развитието на българското библиотекознание, е достъпна за гостите на УниБИТ от 2 декември 2016 г. Експозицията е подготвена от студенти в магистърска програма „Библиотечни колекции“ (Катедра „Библиотечни науки“) под вещото ръководство на доц. д-р Любомир Георгиев (НБКМ). Подборът и публичното представяне на документи е част от практическата подготовка на студентите по дисциплината „Експониране на библиотечни документи“. Екипът подготви и всички дейности, съпътстващи успешната изложба: изготвянето на сценарий, покани, рекламни материали и др.
Откриването в залата под облаците, известна повече като Тържествена“, протече при голям интерес. Присъстваха представители на ръководството на УниБИТ, преподаватели, студенти и външни посетители. След кратко представяне на идейната концепция, гостите бяха поканени в Библиотечно информационния център на УниБИТ, за да се запознаят със самата експозиция. Заинтересованите могат да разгледат изложените материали до 23 декември.
Екипът, в почти пълен състав... :)
Подготовката
Реденето на витрините

Представянето
Публиката
Хора, книги... книги, хора...
Материали от изложбата

Материали от изложбата

четвъртък, 1 декември 2016 г.

По следите на първия български печатарИсторическият музей в град Самоков посрещна на 29.11.2016 г. студентите от втори курс на специалност „Печатни комуникации“ към УниБИТ. Учебното посещение беше направено в рамките на дисциплината История на книгата в дела ѝ за българската възрожденска книжнина. Студентите се запознаха с наследството на българския печатар-първопроходец Никола Карастоянов (1778–1874) и с печатарската традиция на самоковския край. След прожектирането на филм за Карастоянов музейните служители представиха пред студентите богатата експозиция от християнски щампи, ръкописни и печатни книги, типографски клишета. Особено впечатление на групата направи ръчната винтова печатарска преса на семейство Карастоянови, която се съхранява в музея. Студентите изказаха положителни впечатления за извънаудиторните упражнения, които им позволяват да осмислят и усвояват материята по-лесно. 

Прожекцията
С пресата на Никола Карастоянов
Ксилографско клише и отпечатък от печатницата на Карастоянови
Да докоснеш историята - метално клише, изработено от Анастас Карастоянов
Възрожденски ръкопис "Езопови басни" от Самоков
Големият сняг не уплаши всички!