сряда, 30 май 2018 г.

България ще участва в управлението на EBLIDA

За първи път през двадесет и шест годишната история на Европейското бюро на библиотечните, информационните и документационни асоциации (EBLIDA) в управителния съвет на асоциацията бе избран представител от България. Д-р Марина Енчева, преподавател по електронни информационни ресурси в УниБИТ, стана част от ръководството на организацията благодарение на номинацията на ББИА.
Изборите, които се проведоха вчера (30.05.2018) в Страсбург (Франция), доведоха до много промени в работата на EBLIDA. На първо място трябва да се отбележат промените в устава, които разшириха обхвата на бюрото. То вече ще обединява библиотечните интереси не само на страните от ЕС (28 държави), но и на страните от Съвета на Европа (47 държави). Важни са и промените в ръководството. Емблематичният президент Юка Реландер (Финландия) е заменен на ключовия пост от Тон ван Влимерен, Холандия. След осем години, под силни аплодисменти,  поста на директор на EBLIDA сдаде Венсан Боне (Франция). Предимствата на новия управителен съвет на организацията се състоят в това, че той е много по-добре балансиран от една страна между Западна и Източна, а от друга между Северна и Южна Европа. Представителство в управлението имат библиотечните асоциации на: Дания, Франция, Италия, Люксембург, Германия, Испания, Швеция и България.
Новият управителен съвет на EBLIDA. От ляво надясно: Марина Енчева (България), Алициа Каро (Испания), Жан Мари Рединг (Люксембург), Наташа Рейп (Германия), Тон ван Влимерен – президент (Холандия), Жули Калмус (Франция), Стийн Андерсън (Дания), Стефано Парезе – вицепрезидент (Италия), Андерс Сьодербек (Швеция)
Смяната: От ляво  надясно: Тон ван Влимерен - новият президент, Юка Реландер - старият президент, Виенсан Боне - директор на EBLIDA

EBLIDA, която е основана през 1992 г., обединява усилията на всички европейски библиотекари за по-грамотно, културно и балансирано общество. Тя се занимава с библиотечно застъпничество пред европейските политически елити, базирани в Брюксел и Страсбург. Наред с това  организацията се бори за по-добри обществени условия при заемането на електронни ресурси в библиотеките. Важен приоритет за Бюрото е и работата в областта на информационната грамотност. Наред с това усилия се полагат в сферата на библиотечната модернизация, информационното неравенство, интегрирането на бежанци и др.
Участието в управлението на EBLIDA е признание за работата на ББИА и Университета по библиотекознание и информационни технологии, които бяха домакин на организацията през февруари 2018 г. Тогава беше подписана и Декларацията от София, в която ясно се заяви, че „Европа има нужда от своите библиотеки“.

неделя, 18 март 2018 г.

Рекламата на книгата през 40-те г. на ХХ век

През 30-те  и 40-те г. на ХХ век българските частни книгоиздатели вече са догонили в развитието си своите западни колеги. За това твърдение има много доказателства, сред които е и рекламата на книгата. Големите издателства започват да издават каталози на продукцията си регулярно, използвайки библиографски и художествени способи за привличане на читатели. Ето няколко образци от каталог за 1941 г. на книгоиздателство "Ст. Атанасов".
сряда, 14 март 2018 г.

Свински работи и някои други истори за общуването между пещерните двуногиХората обичат да се вглеждат в далечното минало. Те с голям ентусиазъм, без да имат достатъчно сведения и факти, го интерпретират през призмата на своето настояще, приписвайки му невероятни и необикновени характеристики. Изказаното по-горе важи в голяма степен за скалното и пещерното изкуство, които са подложени на най-невероятни тълкувания – от акт на божествено благоговение до контакт с извънземни. Много изкуствоведи, историци, културни антрополози и др. се са упражнявали по темата, подчертавайки елитарния генезис на това творческо проявление. Инструментариумът на техните проучвания се състои в наблюдение на образци, които се напасват към основните научни постулати, генерирани през последните две столетия в съответствие с политическите и социалните разбирания на обществата от близкото минало и настоящето. При това положение напълно се игнорират съвременните проявления на това изкуство, наблюдавани при изоставени постройки, комуникативни градски места, специфичните пространства за спонтанно ученическо творчество (тоалетни, тетрадки, чанти). Най-характерната при това положение е липсата на проучвания върху съвременните проявления на пещерно изкуство. Непрекъснато се подчертават стремежите на хората да се обвързват със структури на колективната културна памет и се подценяват стремежите им за изплитането на самостоятелни исторически нишки, отнасящи се до индивида или непосредственото обкръжение. Дългогодишните ми наблюдения на вандализирани постройки и  скорошното ми посещение в Свинската пещера над с. Лакатник доказват, че хуманитарната наука трябва по-сериозно да се фокусира в настоящето, за да разбере отговорите на въпросите как и защо хората са започнали да комуникират чрез материални посредници.  

На 200 метра под земята в "бебешка" пещера. С благодарности към пещерен клуб "Хеликтит"
Символите на различни субкултурни групи се срещат често
Техниките на себеизразяване са различни: издраскване, обгаряне, скулптуриране
"Сиа" - личните имена са сред най-често срещаните образи
"А+Ц. 1974" Обясненията в любов, срещани и в градска среда, не са рядкост
Собствени имена, изписани чрез обгаряне
 

Собствени имена, изписани чрез гравираме - "Стефан, V,69"
Православни кръстове, череп с кости и надпис "Черноризец Храбър"
Част от имената недвусмислено насочват към по далечни времена
Характерно за пещерното пространство е натрупването и наслагването на самостоятелни произведения в спонтанни общи композиции.
В Свинската пещера, наред с петрограмите и петрглифите, се срещат и скулптурни композиции

Скулптурната група, направена от глина, се намира на импровизирана олтар, в задънен ръкав, по който се стига само с патешко ходене и лазене
Срещат се различни животни в различни пози

Антропоморфна скулптура с дарствена купа
Мамут на фона на монограм
Жена и мечка
Мащабиране с детски пръст
Автографът

Класика от праисторическото до наши дни - скулптура и петрограма на фалос

В комбинация с монограм ХР, наподобяващ Константинов кръс. По думите на Живко Петров в пещерата се срещат и по-ранни кръстове
Натрупване на имена
Шегата: Роби, НАСА, извънземно, длан, мамут

Мамутът
"Кръстьо, 17.V.81"
Скейтборд или НЛО
И така..., до следващия човек с пирон!