неделя, 27 септември 2015 г.

Идеите на младите хора за нови културни политики

 
Информация относно интересен конкурс за студенти и млади хора ни споделиха нашите приятели и партньори от Регионална народна библиотека "Иван Вазов" - Пловдив. Подобни предизвикателства заслужават внимание, защото светът ще бъде по-истински, ако се съобразява и възползва от идеите на младите хора.

За повече информация: [Виж тук]

петък, 25 септември 2015 г.

История на книгата - нови издания

Ето последните книги, публикувани в областта на история на книгата и четенето, които са предложени за рецензиране в SHARP News:

1. Joseph Rezek, London and the Making of Provincial Literature: Aesthetics and the Transatlantic Book Trade, 1800-1850 (U of Penn P, 2015)

2. Huw Osborne (ed.), The Rise of the Modernist Bookshop: Books and the Commerce of Culture in the Twentieth Century (Ashgate, 2015)

3. Shafquat Towheed & Edmund G. C. King (eds.), Reading and the First World War: Readers, Texts, Archives (Palgrave Macmillan, 2015)

4. Ellen Krefting, Aina Nøding & Mona Ringvej (eds.), Eighteenth-Century Periodicals as Agents of Change: Perspectives on Northern Enlightenment (Brill, 2015)

5. Richard Kirwan & Sophie Mullins (eds.), Specialist Markets in the Early Modern Book World (Brill, 2015)

6. Peter R. Frank & Murray G. Hall (ed), with Johannes Frimmel, Mitteilungen der Gesellschaft für Buchforschung in Österreich, 2015-1 (Praesens Verlag, 2015)

7. W. A. Kelly & G. Trentacosti (eds.), The Book in the Low Countries (Merchiston, 2015)
 
8. H. J. Jackson, Those Who Write for Immortality: Romantic Reputations and the Dream of Lasting Fame (Yale UP, 2015)

9. Isabel Davis & Catherine Nall (eds.), Chaucer and Fame: Reputation and Reception (D. S. Brewer, 2015)

10. Alison Baverstock, How to Market Books: 5th Edition (Routledge 2015)
 

вторник, 22 септември 2015 г.

Атина разисква бъдещето на Distance и E-Learning образованието



В града, закрилян от богинята на мъдростта Атина, в периода 18–21 септември 2015 г. се проведе конференция на EDEN (Еuropean Distance and E-Learning Network)  на тема "Transforming schools into innovative learning organisations".  Участваха над 160 делегати от 19 страни в целия свят. Особен акцент в презентациите бе поставен върху големите образователни проекти DigiSkills, GreenNet и Open Discovery Space. Организираните трейнинги в направления като "Социални медии за преподаване и обучение", "Използване на отворени баджове при прилагането на мултидисциплинарен подход в обучението", "Отговорно поведение и киберсигурност: Ролята на учителя за защита на децата от неподходящо съдържание" и др. бяха наситени с полезна информация и изпълнени с креативни идеи, генерирани от участниците. България също се включи в конференцията в рамките на научноизследователската сесия "Добри практики на използване на електронно обучение в специален образователен контекст".

Автори: Марина Енчева и Пламена Златкова, УниБИТ

вторник, 15 септември 2015 г.

Mémoires du livre/Studies in Book Cultu



"Религията и книгата", с това подзаглавие излезе новият брой на Mémoires du livre/Studies in Book Culture (год. VI, бр. 2, 2015). Изданието е под редакцията на Скот Макларън, който представя дискусионна уводна статия със заглавие The End of Religion and the Death of the Book. Темата за религията и книгата е разгледана от различни ъгли, отнасящи се до конкретни епохи, личности или социални практики.

петък, 11 септември 2015 г.

Младежката академия на УниБИТ акостира в Бургас



 
Членове на УМЛАУЗ от ляво надясно: гл. ас. д-р Добри Бояджиев; Гергана Янчева (магистър); ас. д-р Елисавета Цветкова;  проф. д. ик. н. Стоян Денчев (Ректор на УниБИТ и председател на УМЛАУЗ); Ваня Аврамова, доц. д-р Тереза Тренчева (зам.-председател на Академията); Камелия Планска (магистър); Йови Лулов (докторант).

Преподаватели, млади учени, студенти и докторанти – част от екипа на Университетската младежка академия за управление на знанията (УМЛАУЗ) към Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), взеха участие в VI научно-практическиобразователен форум "Иновации в обучението и познавателноторазвитие", който се проведе в гр. Бургас в периода 15 септември 2015 г.
След пристигането си в “най-добрия град за живеене в България” екипът на УМЛАУЗ посети Бургаскиясвободен университет (БСУ). Красивата сграда с форма на кораб впечатли всички с модерната си визия и функционалността на пространствата в нея. Университетът разполага с просторна аула, учебна съдебна зала, учебно телевизионно студио, учебно радиостудио и не на последно място светла и уютна университетска библиотека.


доц. д-р Тереза Тренчева поднася падарък с най-актуалните и нови научни издания на
УниБИТ на директора на библиотеката Диана Адамова.

Директорът на университетското книгохранилище Диана Адамова направи презентация на библиотеката, като сподели добрите практики за работа с възпитаниците на висшето училище. “Идвайки при нас студентите невинаги знаят какво искат и какво им трябва. Затова ние се стараем да ги научим как да търсят и намират това, което им е нужно. Може да не си тръгват с книги, но трябва да си тръгват щастливи от библиотеката!”, сподели тя. 
Екипът на Академията също си тръгна щастлив от библиотеката с подаръци, които да занесе в университетската библиотека на УниБИТ. С усмивки и добри пожелания се разделихме с приятелския колектив на БСУ.

На дълъг път разстоянията се измерват в километри. Когато си на преход в планината, времето е в часове. В Бургас всичко е “на десет минути пеша”. Така с усмивка и за десет бургаски минути разходката продължи към отдел “Заемна служба за възрастни” на Регионалната библиотека “Пейо Яворов”. Отделите на Регионалната библиотека са разпределени в няколко сгради из целия град. Поради тази причина групата на УМЛАУЗ направи посещение на отдел "Изкуство", общообразователна читалня "Петя Дубавова", читалня за текуща периодика, а на следващия ден и в ресурсния център към "Гьоте институт" .
Откриването на форума "Иновации в обучението и познавателното развитие".

Откриването на Форума се състоя на 2 септември в културен център “Морско казино”, който се намира в Морската градина на град Бургас. Организаторите на събитието доц. д-р Румяна Папанчева и доц. д-р Красимира Димитрова от Бургаски университет “Проф. д-р Асен Златаров” дадоха начало на мероприятието с приветствие към участниците. През следващите два дни бяха представени 81 доклада в различни научни области (педагогика, методика на обучението, информатика и информационни технологии, културно-историческо наследство и пр.), разпределени по секции в две зали – “Петя Дубарова” и “Георги Баев”. След официалното откриване участниците бяха поканени на коктейл “Добре дошли” на остров “Св. Анастасия”, докъдето пътуваха с атрактивния кораб “Кук”.
 Доц-д-р Тереза Тренчева и Камелия Планска изнасят доклада си: "Нови образователни технологии в УНИБИТ в прехода към формиране на умения в процеса на усвояване на знания".

На следващия ден (3 септември) представителите на УМЛАУЗ към УниБИТ изнесоха своите доклади пред водещи учени от страната и чужбина. Силен интерес в аудиторията предизвика представянето на УМЛАУЗ от доц. д-р Тереза Тренчева и Камелия Планска като една нова образователна технология, която предоставя възможност на млади учени, докторанти и студенти на УниБИТ да участват активно в курсове, семинари, конфренции, стажове, майсторски класове, летни практики и др. Работният ден приключи с официална вечеря в ресторант “Воденицата” в Морската градина. Участниците във Форума имаха възможност да се опозная и забавляват заедно, съчетавайки полезното с приятното. Огранизаторите подготвиха интересни игри и закачки с гостите. Всяка година цветът на списанието, в което са публикувани докладите, е различен. Тази година списанието е в син цвят. Едно от приятните задължения на докладчиците беше да бъдат в унисон с настроението на събитието, като се постараят в облеклото им да има нещо синьо – дреха, аксесоар или обувки. Дрескодът на събитието беше спазен, което донесе много усмивки на всички.  

На 4 септември отново продължи представянето на докладите в двете зали. На последно място, но не и по-важност, представиха пред публика филмът на доц. д-р Любомира Парижкова по случай “Пет години честване наМеждународния ден на книгата и авторското право в УниБИТ”. Форумът беше официално закрит с пожелания за успех и нови творчески вдъхновения.

VI Научно-практически образователен форум "Иновации в обучението и познавателното развитие" предостави възможност на университетски преподаватели, студенти, докторанти, учители и представители на бизнеса и управлението да се срещнат на едно приятно място в Бургас, където да обсъждат въпроси за развитие на образованието в България. Участието на УМЛАУЗ към УниБИТ беше изключително успешно и ползотворно. Публикациите на участниците във форума са достъпни онлайн на адрес: www.itlearning-bg.com.

С благодарност за чудесната организация членовете на Академията се разделиха с доц. Папанчева и доц. Димитрова пред “Морското казино” в Бургас.
До следващата година на същото място! 

Автор: Гергана Янчева