събота, 23 декември 2017 г.

Книжарската мрежа на Христо Г. Данов


Въпреки сериозния научен интерес към големия български издател Христо Г. Данов, за неговите търговски контакти е писано твърде малко. Ето как се развива мрежата му от търговски представителства на Балканския полуостров между 1862 и 1866 г.
Картата се базира на:
1. Данов, Христо. Распис на книгите, что ся намират за продан у книжницата на Хр. Данова и на Съдружеството. У Пловдив : Хр. Г. Данов и съдружество, 1862 (в[ъв] Вена : у книгопечятн. Л. Сомера). 12 с. 
2. Данов, Христо. Распис на книгите, що ся намират за продан у книжярницата на Хр. Данова и друж. в Пловдив, 1866. Цариград – Везир хан : У книгопечятн. на А. Минасиана и съдр., 1866. 12 с.
Информацията ще бъде допълвана. Картата е изработена по проект „Цифровизация на репертоара на българската възрожденска книжнина (1801-1878)“ по договор ДН 05/2 от 14.12.2016 г. към Фонд „Научни изследвания“ с подкрепата на НБКМ.

1. Със зелено - книжарската мрежа през 1862 г.
2. Със синьо - книжарската мрежа през 1866 г.

събота, 9 декември 2017 г.

Богатството на книгите или необикновената история на една дигитализирана муха.

Книгите са съкровищниците на човечеството - те съхраняват неговото минало и гарантират неговото бъдеще. Колко дискриминативно, би си помислила една муха. "Би", защото Съдбата беше предначертала и преброила дните ѝ. Доволно преяла с едно кристалче захар, паднало от скромната закуска на библиотекаря, тя кацна на дигитализиращата машина и ФРАС, запечата себе си в аналите на историята.

Горенаписаното е по действителен случай, но трябва да се чете като художествена измислица. При написването на този материал не пострада нито едно животно, случката с мухата не се брои! Тя беше отдавна размазана и документирана!


Булгаков Ф. И. Иллюстрированная история книгопечатания и типографского искусства : Т. 1 : С истории изобретения книгопечатания по XVIII век включительно. - СПб., ценз. 1889.
Източник: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/113-bulgakov-f-i-illyustrirovannaya-istoriya-knigopechataniya-i-tipografskogo-iskusstva-t-1-s-istorii-izobreteniya-knigopechataniya-po-xviii-vek-vklyuchitelno-spb-tsenz-1889#page/32/mode/inspect/zoom/8
 Послепис: когато празниците се смилят над свободното ми време, ще анотирам за вас този великолепен труд по история на книгата.

неделя, 3 декември 2017 г.

"Иван Г. Игнатов и сие" - в началото...

Ето как се заражда историята на едно от най-големите български книгоиздателства до 1948 г. - "Иван Г. Игнатов и сие". Съдебно решение на Софийския окръжен съд от 23 януари 1910 г. за регистриране на дружеството. СДА, Фонд 3К, опис 6, арх. ед. 574, л. 7.Игнатов работи и по-рано в София и Пловдив, но документите за корпоративната му история са рядкост.
четвъртък, 9 ноември 2017 г.

Книгоиздателски парадокс или за пътищата към пазарния успех

Днес открих, че популярната българска военновременна детска поредица "Златни зрънца" (1941-1943) е писана и издавана от известния роден автор на любовни и еротични романи - Стефан Брашнаров. Любовта към децата и любовта към сензацията, очевидно, са пряко свързани с любовта към парите. Желанието да съчетава двете пазарни ниши води до необходимостта детските и приключенските му книги да излизат под псевдоними - Стефо Виолин и Евгений Брим. Който иска да научи повече подробности за материята, може да посети майсторския клас на проф. Бенбасат - "Книги, забрани, табута" [ВИЖ ТУК].

"Буря в сърДцата" - един роман за любовни триъгълници, предадени приятелства, кръв и изкуство!
"Буря в сърДцата" - един роман за любовни триъгълници, предадени приятелства, кръв и изкуство!

петък, 27 октомври 2017 г.

Разговори за книгата с проф. Бенбасат 2
МАЙСТОРСКИ КЛАС:

КНИГИ, ЗАБРАНИ, ТАБУТА”

Лектор: проф. д-р Алберт Бенбасат
ВХОД СВОБОДЕН

Майсторският клас на проф. д-р Алберт Бенбасат има за цел да запознае студентите с историческите обстоятелства, теоретичните основания и практическото приложение на забраните и табутата, законите и регулациите, свързани с книгата като социален и комуникативен субект и търговски продукт, обвързващ духовността, познанието и развлечението, а едновременно с това обект на трайни бизнес взаимоотношения. Майсторският клас ще се състои от 5 открити лекции, които ще се провеждат всеки понеделник в периода 6 ноември – 4 декември 2017 г. След всяка лекция, която е с продължителност един астрономически час, ще има кратка дискусия с участниците. Занятията ще приключат с Кръгла маса (семинар) по проблемите, които са разглеждани по време на Майсторския клас.
На всички студенти от бакалавърската и магистърската степен, които са участвали в повече от половината занятия, както и в Кръглата маса, ще се издаде Сертификат от Ректора и ръководителя на Майсторския клас.

Програмата на Майсторския клас “Книги, забрани, табута”:

Тема 1: Книга, комуникация, забрана и табу
6 ноември, зала 106, 16:00 ч.

Книга, комуникация, забрана и табу. Книгата в системата на медиите, причини и предпоставки за налагане на ограничения и забрани в областта на тематичното и идейното съдържание на книгата преди и след Гутенберговото откритие. Определение за цензура, възникване и развитие на цензорската институция в различните общества (античност, средновековие, модерност). Списъци на забранените книги и основания за съставянето, публикуването и употребата им.  

Тема 2: Видове цензура и приложението им в различните общества
13 ноември, зала 106, 16:00 ч.

Видове цензура и приложението им в различните общества. Религиозна, политическа, идеологическа, морална и др. цензура. Цензурата в тоталитарните общества – институции (партийни и административни структури, издателства, библиотеки и др. субекти, упражняващи цензура върху книгата), анатомия на тоталитарната цензура. 

Тема 3: Книга и морал
20 ноември, зала 106, 16:00 ч.

Книга и морал. Еротика и порнография – определение, поява и развитие. Причини за смесването на понятията и възможности за тяхното разграничаване. Еротиката и порнографията в книгата и медиите. Масова култура и масова книга. Подлистникова, сериална, таблоидна, медийна,  литература. Наука, шарлатанство и масова култура: езотерика, астрология, парапсихология, нумерология, магии, гадания, лечителство и др.
Тема 4: Обществени и индивидуални манипулации посредством книгата – „опасни” и „вредни” книги в зависимост от тяхното предназначение и употреба
          27 ноември, зала 106, 16:00 ч.

Обществени и индивидуални манипулации посредством книгата – „опасни” и „вредни” книги в зависимост от тяхното предназначение и употреба. Нацистка, неонацистка, негационистка, антисемитска, расистка, ислямско-фундаменталистка,  лъжерелигиозна и пр. книжнина.  

Тема 5: Свободата на словото и нейните граници
4 декември, зала 106, 16:00 ч.

Свободата на словото и нейните граници. Регулаторни механизми и регулаторни органи за ограничаване разпространението на „вредни” и „опасни” книги в съвременни свят. Нормативна уредба при детската книга и книгоиздаване. Предпазване на подрастващите от насилието, порнографията и педофилията, разпространявани чрез книгите, медиите и интернет.

Лекциите ще се проведат в УниБИТ 1 - София, 
бул. Цариградско шосе 119, зала 106. 
 ВХОД СВОБОДЕН
За повече информация: v.zagorov@unibit.bg
p.mukanova@unibit.bg