БИБЛИОТЕКА


Тук ще намерите необходимата литература и връзки към информационни ресурси, които ще ви помогнат да се подготвите по история на книгата и печатните медии. Страницата все още се попълва! 
Информацията е систематизирана по азбучен ред на авторите. Хиперлинковете към материалите са в заглавията. Всяко произведение съдържа  библиографско описание и кратка анотация. В края на анотацията е дадена информация, за коя дисциплина е подходящо всяко изследване. Приятно четене!

 НА БЪЛГАРСКИ: 
Анотация: Възможно ли е да има дефицит за книги, глад за теми и заглавия, черна борса за романи? Как работи една "нелегална" система за книгоразпространение? Какво е чувството да те преследват заради избора на четиво? Това са част от въпросите, които авторът, с умелото си перо и присъщата му ерудиция в областта на книгата, представя. Подходяща за студенти по книгознание и история на книгата. 
Анотация: Статията представя преходът от планова централизирана икономика на книгата към либерално пазарно книгоиздаване след 1989 г. Подходяща за студенти по книгознание, книгоиздаване и история на книгата.
Анотация: Най-пълният до момента курс по история на книгата на български език. С богата информация за основните школи и направления в областта на книгознанието и подробно фактологично представяне на еволюцията на книгата. Подходяща за студенти по книгознание и история на книгата. 
Анотация: Научната монография представя в пълнота развитието на българската наука за книгата от възникването й до 80-те г. на ХХ. Подходяща за студенти по книгознание.
Анотация: Текстът е писна през 1889 г. и отразява ранния дескриптивен етап от развитието на историческото книгознание в България. В материала има редица полезни факти, макар че на места се усещат нишки на исторически романтизъм. Подходяща за студенти по история на книгата
Анотация: Статията описва в исторически план появата и регламентирането на отношенията между издателя и автора! Подходяща за студенти по история на книгата, авторско право, интелектуална собственост
Анотация: Статията представя инересен момент от историята на издателство "Хемус", който хвърля светлина въру защитата на авторските права в България. Материалът е подходящ за студенти по истроия на книгата, книгознание, авторско право.
Анотация: Статията си поставя за цел да установи дали при печатните книги наистина става въпрос за линейност на издателския замисъл, статичност на текстовете по време на търговския им цикъл и пасивност на читателите при употребата на печатния продукт. Материалът е подходящ за студенти по истроия на книгата и антикварна книготърговия.
Анотация: Библиометричният анализ, базиран върху националната ретроспективна библиография, често се използва за прилагането на количествени методи при изследването на българската книга. Статията задава въпроса за надеждността на параметрите, върху които историците на книгата конструират своите хипотези и заключения. Подходяща за студенти по история на книгата.
  • Загоров, Васил. Тарзан - историята на един бестселър.  В.: Ани Гергова - живот с книжовни пристрастия : сборник в чест на 75-годишнината ѝ / състав. Красимира Даскалова, Илко Пенелов. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2012. - с. 208-218 : с ил.
Анотация: Как се произвежда бестселър? На този въпрос статията дава конкретен отговор с исторически пример от българската книгоиздателска реалност между двете световни войни! Подходяща за студенти по история на книгата.
Анотация: Статията на д-р Кръстев представя реалностите формиращи и формирани посредством българската книга в периода до началото на ХХ век. Това е един от най-емблематичните материали в областта на книгознанието и литературознанието. Подходящ за студенти по истоия на книгата.
Анотация: Това е първият опит в България за съставяне на учебно помагало по история на книгата. Въпреки че част от информацията е остаряла, трудът на Кутинчев има своите достойнства. В текста са дадени редица илюстровани примери, които помагат за по-лесното усвояване на материала. Книгата е подходяща за студенти по история на книгата.

Анотация: Монографията на Кутинчев е отличен пример за дескриптивно монографично изседване в областта на история на българската книга. Съвместно с труда на Н. Начов "Новобългарската книга и печатното дело у нас от 1806 до 1877" то покрива фактологично, с големи подробности, еволюцията на българската печатна книга от Софронието до началото на освободителната война. Книгата е подходяща за студенти по история на книгата.
Анотация: Научната монография представя в пълнота развитието на българската библиотечна наука от Освобождението до края на монархическия период в България (1878-1945). Подходяща за студенти по библиотекознание и книгознание.
Анотация: В духа на позитивизма и дескриптивната история на книгата студията на Начов разказва подробно за историческото развитие на българската книга от Софронието (1806) до началото на Руско-турската освободителна война (1877). Изследването дава богата фактологична и библиометрична информация за развитие на българската печатна книжнина преди Освобождението.нигата е подходяща за студенти по история на книгата.
Анотация: Книгата описва българския ежедневен печат от началото на ХХ век. В първата част е дадена библиографска извадка за българските ежедневници от 1901 до 1932 г. Във втора глава са дадени сведения за свободата на словото в България, задачите на независимата журналистика и редица други теми, които са актуални и днес. Представени са множество полезни факти за водещите български ежедневни издания, излизали до 1932 г. Книгата е подходяща за студенти по история и теория на журналистиката.
Анотация: Книгата съдържа интересни исторически факти от развитието на Държавната печатница в София. Подходяща за студенти по книгознание и история на книгата.
 

НА РУСКИ:
Анотация: Трудът на П. Коломнин е фундаментално помагало по история, теория и практика на печатното дело. Богато илюстриран и добре структуриран, днес той има огромно значение за изучаването на историческото развитие на книгата. Трудът на Коломнин има голямо влияние върху изследванията на Стилиян Кутинчев (Вж.: Писменост и книгопечатане : Произход и развой на книгопеч. техника). Книгата е подходяща за студенти по история на книгата.

НА АНГЛИЙСКИ:
  • John Carter and Nicolas Barker. ABC for book collectors. New Castle, Del. : Oak Knoll Press;New York : Distributed by Lyons & Burford, 1995. 7th ed. 234 p.
Анотация:  ABC for book collectors е най-богатият англоезичен речник в областта на библиофилията и антикварната книготърговия. Ако искате да разчитате описанията и експертизите на редките и ценни издания и документи, това е вашата книга. Подходяща за студенти по антикварна книготърговия.

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСИ:

Анотация: Сайтът Bibliopolis представя историята на печатната книга в Холандия. Информацията е организирана по революционно нов начин и представлява добър пример за хиперлинков текст с научни и образователни функции. В основните раздели са дадени линкове към теоретични дефиниции и имена, които пък са свързани с визуални примери. Страницата е снабдена и с търсачка, която може да ви извади конкретна информация по различни показатели Подходяща за студенти по книгознание и история на книгата.
 
Анотация: Сайтът представя писмеността на културата Винча, която се развива по поречието на Дунав, между реките Сава, Морава и Марос. Протодунаваската писменост е датирана около 5000 пр. н. е., което я прави най-старата писменост в света. Тя е слабо проучена, защото културата Винча не се развива по подобие на шумерската и египетската култури. Макар че не е отбелязано на картата, артефакт с подобни символи е открит и в българското село Градешница. Сайтът е подходящ за студенти от всички хуманитарни специалности.
 
©Всички материали са с изтекли авторски права, публикувани са с разрешението на автора или са препратки към други ресурси!


Няма коментари:

Публикуване на коментар