вторник, 13 септември 2016 г.

Пастафарианството - книга и вяра

Човек има нужда да вярва в нещо - това е една от най-дълговечните мантри, повтаряни на поколения хора от люлката, та чак до гроба. Великите книги го казват! Запознавайки се с класическата литература от Древността до днес, установих нещо друго - човек дълбоко в себе си е циничен атеист. Той само по изключение обича да се обръща към бога и то когато адски много е сгазил луковите лехи... или се готви да го направи. 
Отново стигнахме до полярност! Да намерим тогава средата - вярващ атеист. Как? Ето я и рецептата: Евангелие на Летящото Спагетено Чудовище (английски език).

понеделник, 12 септември 2016 г.

Оформлението на книгата. Един повод за размисъл!


Васил Захариев: „На външността и формата на печатните ни издания, на българската книга, с редки изключения, се държи много малко. В много случаи издателят без стеснение на готово препечатва илюстрации, винетки, цели корици от чужди издания“ [1].


[1] Захариев, Васил. Техника и украса на българската книга.// Българска книга, год. I, 1930, кн. 1, с. 50.

сряда, 7 септември 2016 г.

Линотипът - механизация на наборния процес

Линотипът модернизира словослагането и механизира трудоемкия процес на ръчния набор. Може да се запознаете с процеса в това кратко и съдържателно документално видео: http://digg.com/video/hot-metal-typesetting

Линотипът е патентован през 1884 г. от Отмар Мергенталер в САЩ (Lyle L. Miller, 1959, p. 34).  В Кратка енциклопедия на графиката на Теодор Долапчиев е посочено, че процесът е изобретен през 1874 г. (Долапчиев, 1947, с. 119). Механичният поредов набор революционаризира вестникарската индустрия, която изисква огроми човешки ресурси за ежедневен набор на журналистическите текстове. В България механичният набор е въведен частично в края на XIX и началото на ХХ век (Бенмайор, 1910, с. 242-243). Технологията предизвиква ужас у печатарските синдикати и словослагателите, но навлиза изключително бавно. 

1.Lyle L. Miller. Maintaining Reading Efficiency. 1959, 281 p.
2.Долапчиев, Теодор. Кратка е Мнциклопедия на графиката. 1947, 324 с.
3.Бенмайор. М. Типографското производство в България. Списание н абългарското икономическо дружество. XIV, 1910, 3 , с. 230-254.

четвъртък, 1 септември 2016 г.

Нови възможности

Уведомявам всички колеги, студенти, приятели и читатели, че вече имат възможност да използват моите статиите през профилите ми в Akademia.edu и ResearchGate. Надявам се, че по този начин научните изследвания в областта на история на книгата ще станат по-достъпни. Очаквам мнения, коментари, дискусии.