понеделник, 27 април 2015 г.

HOMO LEGENS - ЧЕТЯЩИЯТ ЧОВЕК

Да те наградят студентите ти - няма по-голямо признание от това! Благодаря Ви колеги!!!Снимки: Камелия Планска


Няма коментари:

Публикуване на коментар