четвъртък, 11 февруари 2016 г.

Библиографска експедиция "Малко Търново 2015"

По-долу имате възможност да се запознаете подробно с резултатите от научноизследователската библиографска експедиция със студентско участие „Малко Търново“, 2015, осъществена по проект НИП - 11 - 2015, наредба № 9 на МОН, реализиран от УниБИТ. 
Изследването има за цел да провери пълнотата на българската ретроспективна библиография посредством проучването на терен на читалищни библиотеки и църковни сбирки. Установени са определени направления на родната книжнина, които по една или друга причина са останали извън обхвата на българската библиография. Отчита се високата ефективност на преподавателските подходи при включването на студенти в реални проекти по направление 3.5. Обществени комуникации. Книгознание, библиотекознание, библиография. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар