сряда, 7 септември 2016 г.

Линотипът - механизация на наборния процес

Линотипът модернизира словослагането и механизира трудоемкия процес на ръчния набор. Може да се запознаете с процеса в това кратко и съдържателно документално видео: http://digg.com/video/hot-metal-typesetting

Линотипът е патентован през 1884 г. от Отмар Мергенталер в САЩ (Lyle L. Miller, 1959, p. 34).  В Кратка енциклопедия на графиката на Теодор Долапчиев е посочено, че процесът е изобретен през 1874 г. (Долапчиев, 1947, с. 119). Механичният поредов набор революционаризира вестникарската индустрия, която изисква огроми човешки ресурси за ежедневен набор на журналистическите текстове. В България механичният набор е въведен частично в края на XIX и началото на ХХ век (Бенмайор, 1910, с. 242-243). Технологията предизвиква ужас у печатарските синдикати и словослагателите, но навлиза изключително бавно. 

1.Lyle L. Miller. Maintaining Reading Efficiency. 1959, 281 p.
2.Долапчиев, Теодор. Кратка е Мнциклопедия на графиката. 1947, 324 с.
3.Бенмайор. М. Типографското производство в България. Списание н абългарското икономическо дружество. XIV, 1910, 3 , с. 230-254.

Няма коментари:

Публикуване на коментар