понеделник, 20 февруари 2017 г.

Нощните грабливи птици на родното книгоиздаване

Издателство "Т. Ф. Чипев". Единствената защитена по закон издателска марка до 1944 г.
Издателство "Казанлъщка долина"

Издателство "Иван Г. Игнатов & синове"
Социалистическото лого на издателство "Христо Г. Данов"
Логото на издателство "Хр. Г. Данов" от 30-те г. на ХХ век
Издателство "Александър Паскалев & сие."
Издателство "Книга"

Няма коментари:

Публикуване на коментар