сряда, 14 март 2018 г.

Свински работи и някои други истории за общуването между пещерните двуногиХората обичат да се вглеждат в далечното минало. Те с голям ентусиазъм, без да имат достатъчно сведения и факти, го интерпретират през призмата на своето настояще, приписвайки му невероятни и необикновени характеристики. Изказаното по-горе важи в голяма степен за скалното и пещерното изкуство, които са подложени на най-невероятни тълкувания – от акт на божествено благоговение до контакт с извънземни. Много изкуствоведи, историци, културни антрополози и др. се са упражнявали по темата, подчертавайки елитарния генезис на това творческо проявление. Инструментариумът на техните проучвания се състои в наблюдение на образци, които се напасват към основните научни постулати, генерирани през последните две столетия в съответствие с политическите и социалните разбирания на обществата от близкото минало и настоящето. При това положение напълно се игнорират съвременните проявления на това изкуство, наблюдавани при изоставени постройки, комуникативни градски места, специфичните пространства за спонтанно ученическо творчество (тоалетни, тетрадки, чанти). Най-характерната при това положение е липсата на проучвания върху съвременните проявления на пещерно изкуство. Непрекъснато се подчертават стремежите на хората да се обвързват със структури на колективната културна памет и се подценяват стремежите им за изплитането на самостоятелни исторически нишки, отнасящи се до индивида или непосредственото обкръжение. Дългогодишните ми наблюдения на вандализирани постройки и  скорошното ми посещение в Свинската пещера над с. Лакатник доказват, че хуманитарната наука трябва по-сериозно да се фокусира в настоящето, за да разбере отговорите на въпросите как и защо хората са започнали да комуникират чрез материални посредници.  

На 200 метра под земята в "бебешка" пещера. С благодарности към пещерен клуб "Хеликтит"
Символите на различни субкултурни групи се срещат често
Техниките на себеизразяване са различни: издраскване, обгаряне, скулптуриране
"Сиа" - личните имена са сред най-често срещаните образи
"А+Ц. 1974" Обясненията в любов, срещани и в градска среда, не са рядкост
Собствени имена, изписани чрез обгаряне
 

Собствени имена, изписани чрез гравираме - "Стефан, V,69"
Православни кръстове, череп с кости и надпис "Черноризец Храбър"
Част от имената недвусмислено насочват към по далечни времена
Характерно за пещерното пространство е натрупването и наслагването на самостоятелни произведения в спонтанни общи композиции.
В Свинската пещера, наред с петрограмите и петрглифите, се срещат и скулптурни композиции

Скулптурната група, направена от глина, се намира на импровизирана олтар, в задънен ръкав, по който се стига само с патешко ходене и лазене
Срещат се различни животни в различни пози

Антропоморфна скулптура с дарствена купа
Мамут на фона на монограм
Жена и мечка
Мащабиране с детски пръст
Автографът

Класика от праисторическото до наши дни - скулптура и петрограма на фалос

В комбинация с монограм ХР, наподобяващ Константинов кръс. По думите на Живко Петров в пещерата се срещат и по-ранни кръстове
Натрупване на имена
Шегата: Роби, НАСА, извънземно, длан, мамут

Мамутът
"Кръстьо, 17.V.81"
Скейтборд или НЛО
И така..., до следващия човек с пирон!


Няма коментари:

Публикуване на коментар