сряда, 30 май 2018 г.

България ще участва в управлението на EBLIDA

За първи път през двадесет и шест годишната история на Европейското бюро на библиотечните, информационните и документационни асоциации (EBLIDA) в управителния съвет на асоциацията бе избран представител от България. Д-р Марина Енчева, преподавател по електронни информационни ресурси в УниБИТ, стана част от ръководството на организацията благодарение на номинацията на ББИА.
Изборите, които се проведоха вчера (30.05.2018) в Страсбург (Франция), доведоха до много промени в работата на EBLIDA. На първо място трябва да се отбележат промените в устава, които разшириха обхвата на бюрото. То вече ще обединява библиотечните интереси не само на страните от ЕС (28 държави), но и на страните от Съвета на Европа (47 държави). Важни са и промените в ръководството. Емблематичният президент Юка Реландер (Финландия) е заменен на ключовия пост от Тон ван Влимерен, Холандия. След осем години, под силни аплодисменти,  поста на директор на EBLIDA сдаде Венсан Боне (Франция). Предимствата на новия управителен съвет на организацията се състоят в това, че той е много по-добре балансиран от една страна между Западна и Източна, а от друга между Северна и Южна Европа. Представителство в управлението имат библиотечните асоциации на: Дания, Франция, Италия, Люксембург, Германия, Испания, Швеция и България.
Новият управителен съвет на EBLIDA. От ляво надясно: Марина Енчева (България), Алициа Каро (Испания), Жан Мари Рединг (Люксембург), Наташа Рейп (Германия), Тон ван Влимерен – президент (Холандия), Жули Калмус (Франция), Стийн Андерсън (Дания), Стефано Парезе – вицепрезидент (Италия), Андерс Сьодербек (Швеция)
Смяната: От ляво  надясно: Тон ван Влимерен - новият президент, Юка Реландер - старият президент, Виенсан Боне - директор на EBLIDA

EBLIDA, която е основана през 1992 г., обединява усилията на всички европейски библиотекари за по-грамотно, културно и балансирано общество. Тя се занимава с библиотечно застъпничество пред европейските политически елити, базирани в Брюксел и Страсбург. Наред с това  организацията се бори за по-добри обществени условия при заемането на електронни ресурси в библиотеките. Важен приоритет за Бюрото е и работата в областта на информационната грамотност. Наред с това усилия се полагат в сферата на библиотечната модернизация, информационното неравенство, интегрирането на бежанци и др.
Участието в управлението на EBLIDA е признание за работата на ББИА и Университета по библиотекознание и информационни технологии, които бяха домакин на организацията през февруари 2018 г. Тогава беше подписана и Декларацията от София, в която ясно се заяви, че „Европа има нужда от своите библиотеки“.

Няма коментари:

Публикуване на коментар