петък, 20 февруари 2015 г.

Атлас за книжовна навигация

Като фен на Географските информационни системи в областта на книгознанието, отдавна се каня да споделя с вас един много новаторски продукт: The Atlas of Early Printing. 

 

Атласът картографира появата и разпространението на печатната книга в Европа през XV век. Картата на европейските инкунабули се базира върху библиографската информация на Incunabula Short Title Catalog (ISTC) на British Library. Представени са разнообразни данни: за печатането на книги по градове, за хартиените мелници, университетите, панаирите, конфликтите и търговските пътища. Освен географската информационна система, атласът съдържа и богата историческа информация за печатните книги през XV век. Представени са библиографски ресурси по темата, които правят The Atlas of Early Printing добър отправна точка за студентски и научни разработки. Накратко - това е един много интересен, динамичен, изчерпателен и приветлив образователен ресурс в облaстта на история на книгата!

Няма коментари:

Публикуване на коментар