четвъртък, 11 юни 2015 г.

Европейската мрежа за дистанционно и електронно обучение в сърцето на Барселона

Гл. ас. д-р Марина Енчева, Барселона


В сърцето на каталунската столица Барселона, в подножието на хълма Монджуик, Европейската мрежа за дистанционно и електронно обучение (European Distance and E-Learning Network –  EDEN) събра на годишната си конференция изследователи, университетски преподаватели, образователни технолози, информационни специалисти и представители на бизнеса. Мотото на конференцията – "Разширявайки сценариите за обучение, да разкрием нов образователен пейзаж", предопределя тематичния фокус и атмосферата на тридневния форум, който се провежда в периода 9-12 юни. Програмата е организирана в разнообразни интерактивни сесии и включва доклади, представяне на постери, демонстрации на образователен софтуер и институционални проекти. Специално внимание е отделено на тенденцията за все по-широко предлагане в европейските образователни институции на отворени онлайн курсове за неограничен кръг от потребители (Massive Open Online Courses – MOOCs), на потенциала за обучение на социалните медии, на онлайн курсовете по информационна грамотност и ролята на библиотеките като двигатели на този процес. УниБИТ участва във форума с изследване на методите за електронно оценяване на постиженията на студентите по библиотечно-информационни науки, базирано на платформата за електронно обучение ILIAS, използвана в университета.

Няма коментари:

Публикуване на коментар