петък, 11 септември 2015 г.

Младежката академия на УниБИТ акостира в Бургас 
Членове на УМЛАУЗ от ляво надясно: гл. ас. д-р Добри Бояджиев; Гергана Янчева (магистър); ас. д-р Елисавета Цветкова;  проф. д. ик. н. Стоян Денчев (Ректор на УниБИТ и председател на УМЛАУЗ); Ваня Аврамова, доц. д-р Тереза Тренчева (зам.-председател на Академията); Камелия Планска (магистър); Йови Лулов (докторант).

Преподаватели, млади учени, студенти и докторанти – част от екипа на Университетската младежка академия за управление на знанията (УМЛАУЗ) към Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), взеха участие в VI научно-практическиобразователен форум "Иновации в обучението и познавателноторазвитие", който се проведе в гр. Бургас в периода 15 септември 2015 г.
След пристигането си в “най-добрия град за живеене в България” екипът на УМЛАУЗ посети Бургаскиясвободен университет (БСУ). Красивата сграда с форма на кораб впечатли всички с модерната си визия и функционалността на пространствата в нея. Университетът разполага с просторна аула, учебна съдебна зала, учебно телевизионно студио, учебно радиостудио и не на последно място светла и уютна университетска библиотека.


доц. д-р Тереза Тренчева поднася падарък с най-актуалните и нови научни издания на
УниБИТ на директора на библиотеката Диана Адамова.

Директорът на университетското книгохранилище Диана Адамова направи презентация на библиотеката, като сподели добрите практики за работа с възпитаниците на висшето училище. “Идвайки при нас студентите невинаги знаят какво искат и какво им трябва. Затова ние се стараем да ги научим как да търсят и намират това, което им е нужно. Може да не си тръгват с книги, но трябва да си тръгват щастливи от библиотеката!”, сподели тя. 
Екипът на Академията също си тръгна щастлив от библиотеката с подаръци, които да занесе в университетската библиотека на УниБИТ. С усмивки и добри пожелания се разделихме с приятелския колектив на БСУ.

На дълъг път разстоянията се измерват в километри. Когато си на преход в планината, времето е в часове. В Бургас всичко е “на десет минути пеша”. Така с усмивка и за десет бургаски минути разходката продължи към отдел “Заемна служба за възрастни” на Регионалната библиотека “Пейо Яворов”. Отделите на Регионалната библиотека са разпределени в няколко сгради из целия град. Поради тази причина групата на УМЛАУЗ направи посещение на отдел "Изкуство", общообразователна читалня "Петя Дубавова", читалня за текуща периодика, а на следващия ден и в ресурсния център към "Гьоте институт" .
Откриването на форума "Иновации в обучението и познавателното развитие".

Откриването на Форума се състоя на 2 септември в културен център “Морско казино”, който се намира в Морската градина на град Бургас. Организаторите на събитието доц. д-р Румяна Папанчева и доц. д-р Красимира Димитрова от Бургаски университет “Проф. д-р Асен Златаров” дадоха начало на мероприятието с приветствие към участниците. През следващите два дни бяха представени 81 доклада в различни научни области (педагогика, методика на обучението, информатика и информационни технологии, културно-историческо наследство и пр.), разпределени по секции в две зали – “Петя Дубарова” и “Георги Баев”. След официалното откриване участниците бяха поканени на коктейл “Добре дошли” на остров “Св. Анастасия”, докъдето пътуваха с атрактивния кораб “Кук”.
 Доц-д-р Тереза Тренчева и Камелия Планска изнасят доклада си: "Нови образователни технологии в УНИБИТ в прехода към формиране на умения в процеса на усвояване на знания".

На следващия ден (3 септември) представителите на УМЛАУЗ към УниБИТ изнесоха своите доклади пред водещи учени от страната и чужбина. Силен интерес в аудиторията предизвика представянето на УМЛАУЗ от доц. д-р Тереза Тренчева и Камелия Планска като една нова образователна технология, която предоставя възможност на млади учени, докторанти и студенти на УниБИТ да участват активно в курсове, семинари, конфренции, стажове, майсторски класове, летни практики и др. Работният ден приключи с официална вечеря в ресторант “Воденицата” в Морската градина. Участниците във Форума имаха възможност да се опозная и забавляват заедно, съчетавайки полезното с приятното. Огранизаторите подготвиха интересни игри и закачки с гостите. Всяка година цветът на списанието, в което са публикувани докладите, е различен. Тази година списанието е в син цвят. Едно от приятните задължения на докладчиците беше да бъдат в унисон с настроението на събитието, като се постараят в облеклото им да има нещо синьо – дреха, аксесоар или обувки. Дрескодът на събитието беше спазен, което донесе много усмивки на всички.  

На 4 септември отново продължи представянето на докладите в двете зали. На последно място, но не и по-важност, представиха пред публика филмът на доц. д-р Любомира Парижкова по случай “Пет години честване наМеждународния ден на книгата и авторското право в УниБИТ”. Форумът беше официално закрит с пожелания за успех и нови творчески вдъхновения.

VI Научно-практически образователен форум "Иновации в обучението и познавателното развитие" предостави възможност на университетски преподаватели, студенти, докторанти, учители и представители на бизнеса и управлението да се срещнат на едно приятно място в Бургас, където да обсъждат въпроси за развитие на образованието в България. Участието на УМЛАУЗ към УниБИТ беше изключително успешно и ползотворно. Публикациите на участниците във форума са достъпни онлайн на адрес: www.itlearning-bg.com.

С благодарност за чудесната организация членовете на Академията се разделиха с доц. Папанчева и доц. Димитрова пред “Морското казино” в Бургас.
До следващата година на същото място! 

Автор: Гергана Янчева


Няма коментари:

Публикуване на коментар