вторник, 22 септември 2015 г.

Атина разисква бъдещето на Distance и E-Learning образованиетоВ града, закрилян от богинята на мъдростта Атина, в периода 18–21 септември 2015 г. се проведе конференция на EDEN (Еuropean Distance and E-Learning Network)  на тема "Transforming schools into innovative learning organisations".  Участваха над 160 делегати от 19 страни в целия свят. Особен акцент в презентациите бе поставен върху големите образователни проекти DigiSkills, GreenNet и Open Discovery Space. Организираните трейнинги в направления като "Социални медии за преподаване и обучение", "Използване на отворени баджове при прилагането на мултидисциплинарен подход в обучението", "Отговорно поведение и киберсигурност: Ролята на учителя за защита на децата от неподходящо съдържание" и др. бяха наситени с полезна информация и изпълнени с креативни идеи, генерирани от участниците. България също се включи в конференцията в рамките на научноизследователската сесия "Добри практики на използване на електронно обучение в специален образователен контекст".

Автори: Марина Енчева и Пламена Златкова, УниБИТ

Няма коментари:

Публикуване на коментар