петък, 18 март 2016 г.

Марин Дринов и началото на българската история на книгата

Всяка наука има своите първи стъпки. По-долу ще кача един от най-старите текстове, отнасящи се до проучването на българската книжовна история: Дринов, Марин. Първата българска типография в Солун и някои от напечатаните в нея книги. В.: Събрани съчинения, Т. 2. София, 1911, с. 425-447. Текстът е писна през 1889 г. и отразява ранния дескриптивен етап от развитието на историческото книгознание в България. В материала има редица полезни факти, макар че на места се усещат нишки на исторически романтизъм.

Приятно четене


Няма коментари:

Публикуване на коментар