вторник, 22 март 2016 г.

Весела типографска викторина/Guess the Printing Press Quiz


Какъв е моделът на тази печатарска машина? Моля, отговаряйте чрез опцията за коментар.

What kind of model is this printing press? Please post your suggestions in the comments.
  Награда: пълната история на машината :)
Prize: complete story of the printing press :)
~~

2 коментара: