вторник, 28 март 2017 г.

Апостол – 1926 г.

Фронтиспис от Апостол – 1926 г., издаден: в царуването на благочестивия и христолюбив Борис III, царь на българите с благословение на Св. Синод на Българската Църква“. Изящна книга, която не се нуждае от комента.


Няма коментари:

Публикуване на коментар