вторник, 18 септември 2018 г.

Иван Г. Игнатов, Максим Горки и българската илюстрация в края на 20-те г. на ХХ век


Като личност с емблематичен живот и творчество Максим Горки е изключително популярен у нас още от началото на ХХ век. Това дава основание на издателство "Иван Г. Игнатов" да положат особена грижа при представянето на част от произведенията му с помощта на художниците Пенчо Георгиев, Георги Попов и Илия Петров. Илюстративният материал е концентриран в том II – „Майка“ и том IV – „Тома Гордеев“.
ГОРКИ, Максим
        Съчинения : Т. 1-12 / Максим Горки. - София : Ив. Г. Игнатов и синове, [1929-1936].

Т. 2: Майка : [Роман] / Прев. Г. Костов. - [1929]. - 314 с., 9 л. : ил. 120 лв.
Т. 4: Тома Гордеев : [Роман] / Прев. Д. Подвързачов. - [1929]. - 299 с., 8 л. : ил. 120 лв.

Илюстрациите служат за рекламиране на събраните съчинения в Игнатовите издания "Глобус" и "Литературни новини", откъдето са взети и настоящите изображения. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар