четвъртък, 5 март 2020 г.

Към читателите


Българското книгоиздаване изживява истински разцвет между двете световни войни. Наред с разнообразието от родни и чужди автори на българския читател започват да се предлагат различни абонаментни издателски планове, които са в бясна надпревара помежду си. Търси се по-тясна и бърза връзка с абонатите, а книгопощата се развива изключително бързо. Представям ви два много редки документа, които хвърлят светлина върху механизмите за поръчка на книги по пощата. Те попадат в категорията "ефимера", защото се считат за незначителни от своите съвременници, които най-често ги изхвърлят. Още по-голяма рядкост е подобен документ "Вносна бележка" да се срещне непопълнен. Настоящите документи са отпечатани от известното българско издателство "Златни зърна" на Славчо Атанасов. 

С благодарности към Анна Димова, която предостави тези редки фрагменти от книгоиздателската ни история.Няма коментари:

Публикуване на коментар