петък, 28 октомври 2016 г.

В света на пиктограмите

Има една теория, според която възрастовото развитие на индивида много наподобява на историческото развитие на цивилизацията. Праисторическите хора не са били неграмотни, те просто са се намирали в стадий, в който все още не са знаели как да се изразяват опредметено. Според тази теория синът ми, който е на 6 години, се намира на вододела между праисторията и историческата епоха, в света на картинното писмо - пиктограмите. Той използва картинни мнемотехнически средства, за да запази конкретни спомени, въпреки че вече е запознат с буквите, чието предназначение все още му убягва.

Горе: Тати на работа; долу: Мама на работа


1 коментар: