неделя, 3 декември 2017 г.

"Иван Г. Игнатов и сие" - в началото...

Ето как се заражда историята на едно от най-големите български книгоиздателства до 1948 г. - "Иван Г. Игнатов и сие". Съдебно решение на Софийския окръжен съд от 23 януари 1910 г. за регистриране на дружеството. СДА, Фонд 3К, опис 6, арх. ед. 574, л. 7.Игнатов работи и по-рано в София и Пловдив, но документите за корпоративната му история са рядкост.
Няма коментари:

Публикуване на коментар