събота, 23 декември 2017 г.

Книжарската мрежа на Христо Г. Данов


Въпреки сериозния научен интерес към големия български издател Христо Г. Данов, за неговите търговски контакти е писано твърде малко. Ето как се развива мрежата му от търговски представителства на Балканския полуостров между 1862 и 1866 г.
Картата се базира на:
1. Данов, Христо. Распис на книгите, что ся намират за продан у книжницата на Хр. Данова и на Съдружеството. У Пловдив : Хр. Г. Данов и съдружество, 1862 (в[ъв] Вена : у книгопечятн. Л. Сомера). 12 с. 
2. Данов, Христо. Распис на книгите, що ся намират за продан у книжярницата на Хр. Данова и друж. в Пловдив, 1866. Цариград – Везир хан : У книгопечятн. на А. Минасиана и съдр., 1866. 12 с.
Информацията ще бъде допълвана. Картата е изработена по проект „Цифровизация на репертоара на българската възрожденска книжнина (1801-1878)“ по договор ДН 05/2 от 14.12.2016 г. към Фонд „Научни изследвания“ с подкрепата на НБКМ.

1. Със зелено - книжарската мрежа през 1862 г.
2. Със синьо - книжарската мрежа през 1866 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар