понеделник, 5 ноември 2018 г.

Девиации в системата на книгатаМАЙСТОРСКИ КЛАС
„НОРМИ, НАРУШЕНИЯ И ОТКЛОНЕНИЯ
В СИСТЕМАТА НА КНИГАТА“

Лектор: проф. д-р Алберт Бенбасат

ВХОД СВОБОДЕН!

Майсторският клас на проф. д-р Алберт Бенбасат има за цел да запознае студентите с научно-практическите, правните и професионалните норми в системата на книгата, възникнали и утвърдени през историческото и общественото й живеене в ролята й на комуникативен социален субект и бизнес продукт, обвързващ духовността, познанието и развлечението. Основно курсът ще се фокусира върху нарушенията и отклоненията в тази устойчива правна, нормативна и морална система. Ще бъдат разгледани основните им феномени, например плагиатството, пиратството, графоманията и редица други, тяхното възникване и развитие, от една страна, а от друга – законовото и гражданското противодействие с оглед на тяхното отстраняване. Особено внимание ще се обърне на техните проявления в съвременното информационно и технологизирано общество.

МАЙСТОРСКИЯТ КЛАС ЩЕ СЕ СЪСТОИ ОТ 5 ОТКРИТИ ЛЕКЦИИ:

Тема 1: „Книгата в системата на медиите“
6 ноември, зала 311, 15:30 ч.
Книгата в системата на медиите, институции, свързани с книгата, професионални норми, национална и международна правна уредба, регламентираща творческата, производствената и търговската страна на книгата и защитата на авторските права. Институцията издателство като създател и разпространител на книгата.

Тема 2: „Нарушения и отклонения в системата на книгата“
13 ноември, зала „Тържествена“, 15:00 ч.
Нарушения и отклонения в системата на книгата – общи положения в сферата на законовите нарушения. Същност на пиратството и плагиатство, възникване и употреби в исторически и обществен план. Примери от световната и българската практика. Плагиатството в науката. Лъженаука. Ролята на новите технологии – пиратски „библиотеки” и сайтове. Наказателна и морална отговорност. Стратегии, подходи, практики и резултати в борбата с пиратството, плагиатството и лъженауката по света и в България.

Тема 3: „Самоиздаване, самопубликуване и графомания“
20 ноември, зала „Тържествена“, 15:00 ч. 
Самоиздаване (самопубликуване – self-publishing), „самиздат” – определение и връзка с нормативната, идеологическата и моралната перспектива в битието на книгата. Тоталитарната власт и „самиздат”-ът. Примери от света и България, анализи. Графоманията като психологически и социален феномен. Самопубликуване, самоиздаване и графомания във виртуалния свят – интернет, социални мрежи, блогове и др. Графоманията като „автотерапия”. Манипулации в полето на авторството – литературни роби, автори „под наем”, мистификации, писане под псевдоним – цели и употреби в различните социални формации. 

Тема 4: „Книгата и другите медии“ 
27 ноември, зала „Тържествена“, 15:00 ч.
Книгата и другите медии. Метаморфози в книжното битие – книгата във вестника и списанието, подлистников и брошурен роман с продължение, паралелното книгоиздаване. Аудиокнига – възникване, развитие, настоящо битие. Книгата и човешките увлечения и мании: библиофили, библиомани, колекционери, „читателохолици”.


Тема 5: „Форми на отклонения в системата на книгата през XXI век. Авторски права в системата на книгата.“
4 декември, зала „Тържествена“, 15:00 ч. 
Форми на отклонения в системата на книгата през ХХІ век: фенфикшън, уики литература, блогърство, влогърство, „blook”, книги с добавено съдържание и тяхната връзка и взаимодействие с традиционната книга и книгоиздаването. Ролята на издателството за регулиране на тенденциите и процесите в тази сфера. Противодействието на интернет потребителите или „новият дигитален морал”: правна и морална аргументация. Криейтив комънс (Creative Commons), Open access и др. форми на свободно използване и частична защита на авторските права в системата на книгата.
На участниците в Майсторския клас да бъде възложено да напишат по едно есе, свързано с темата. На всички студенти от бакалавърската и магистърската степен, които са присъствали и участвали в повече от половината занятия, ще се издаде Сертификат, подписан от Ректора и ръководителя на Майсторския клас. Майсторският клас се провежда под егидата на Направление „Книга и общество” към Университетската младежка академия за управление на знанията (УМЛАУЗ).
 

Вход свободен
~


 
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар