събота, 6 декември 2014 г.

Египет на писарите

 
Египетски писари в работна поза
 Материали и инструменти за писане: папирус, мастилници, тръстикови писци, палетки за съхраняване на писците с ванички за мастило и нож за подостряне и корекции.
Авторски фотографии - Лувъра, Париж
Писмената култура в Египет е тясно обвързана с погребалните ритуали и вярата в отвъдния живот. Това обяснява високия социален статут на писарите.
Погребалният инвентар е изпъстрен с ритуални текстове
Авторски фотографии - Британски музей, Лондон
Из "Възхвала на писарите"
(2000 г. пр. н. е.)

       Мъдрите писари
 От времето на приемниците на самите богове,
Предричащи бъдещето,
Техните имена ще се съхранят вовеки.

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ: 
Ancient Scripts: Egyptian
Egyptian Hieroglyphs
Digital Egypt for Universities
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар