понеделник, 8 декември 2014 г.

Книги под прожектора

Книгоиздаването на драматургични произведения сякаш отдавана е потънало в пластовете на миналото. С него са позабравени и практиките за оформление на текстове, предназначени за поставяне на сцена. Така е, може би, защото и четенето, и аматьорските трупи не са толкова популярни днес. В този пост давам образци на български издания от края на XIX век.

Юго, Виктор. Хернани : Драма в 5 д.; Прев. от фр. Х. М. Басан, П. Хр. Генков. 2. изд. - Варна, 1895. - 105 с., 1 л. : портр. - Театрална библиотека; N 3.


Лицев портрет на Виктор Юго с автограф на автора и титулна страница с класическата за XIX век осова композиция на данните (с. 2-3).


Изданието е оформено с титулна двойка - след основната титулна страница посредством орнаментирани типографски елементи е отпечатано заглавието на произведението (с. 4-5).


След титулната двойка срещуположно на началната страница е отпечатан списък с действащите лица в пиесата. Понякога на това място в драматургичните издания се дава информация за декорите и костюмите, съпътствана с кратки инструкции за режисьора и трупата.

Наред с основните заглавни елементи в началото на книгата често се публикува и паратекст, който да стане отправна точка за читателя или актьора - предговор от автора, коментари от литературната критика, кратки исторически сведения за произведението. Често се срещат бележки от преводача, редактора и издателя, които да ни запознаят с целите и историята на изданието.

Юго, Виктор Бурграфите : Драма в 3 д.; Прев. от фр. Х. М. Басан, П. Хр. Генков. - Варна, 1895. - 84 с. - Театрална библиотека; N 2.


До 1944 г. българските издатели осигуряват на своите читатели две възможности при покупка на книга - екземпляр с обикновена и екземпляр с луксозна подвързия. Това е една забравена днес практика, която може да намали цената на книгата. Тук е представен образец на луксозната подвързия на "Театрална библиотека" на Басан и Генков, Варна. 

ВНИМАНИЕ: Библиографските описания на книгите често не дават информация за вариациите във външния вид на едно издание. Затова трябва да се запознаете с книгите освен по библиографски път и де визу и да разгледате възможно по-голям брой екземпляри.


Няма коментари:

Публикуване на коментар