петък, 16 октомври 2015 г.

Българският културен дом във Виена с библиотечен е-каталог


„Дом „Витгенщайн“, ВиенаВъзпитаниците на УниБИТ от специалност "Библиотекознание и библиография" и техните преподаватели за втора поредна година имат уникалната възможност за работа на терен в библиотеката на българския културен институт „Дом „Витгенщайн“ във Виена. Осъщественото партньорство е насочено към изграждане на умения за работа в екип, придобиване на практически умения, свързани с нареждане на фонда, обработка на документи и изграждане на е-каталог. Освен да обучат студенти в действие, осъществените дейности имат за цел да допринесат още за популяризиране на книжовната култура сред българската общност в Австрия. Първите крачки вече са направени! Обучението и същинската работа се провеждат на място под наблюдението на преподаватели от Катедра „Библиотечни науки“ и членове на библиотечната лаборатория LibLab към университета. И нека работата продължи!
Студентите изказват своята благодарност към ръководството на УниБИТ, компютърна лаборатория „Джон Атанасов“, фирма PC-TM и БКИ „Дом „Витгенщайн“ за предоставената възможност да приложат на практика теоретичните умения, които са усвоили!

Няма коментари:

Публикуване на коментар