вторник, 27 октомври 2015 г.

„Българска книга“ и рекламата в книгоиздаванетоВ западноевропейската наука за книгата съществува понятието  Ephemera – ефимера[1]. С него се описват всички печатни материали, които всеки от нас би изхвърлил в кофата за боклук с лекота. Тъй като са призвани да изпълняват краткотрайни рекламни, публични или лични функции (обяви, агитационни материали, покани, некролози) тези документи са въвлечени във вихъра на ежедневието и най-често попадат на бунището на историята. Тяхната функционална нетрайност, а и факта, че не попадат в библиографския фокус, с времето ги превръща в истинска рядкост и интересен обект за колекциониране от страна на частни лица и библиотеки.
Поради своето оформление, материални носители и предназначение нетрайните документи, продукт на предходните поколения, се намират трудно и в общо лошо състояние. Затова съм много щастлив да Ви представя в „Книгохранилището“ абонаментната пощенска покана и обявата за второто библиографско списание у нас –  „Българска книга“, което се издава в издателство Т. Ф. Чипев под редакцията на Тодор Боров. Към тези материали има и рекламна листовка на прочутата монография на Боров „Книги, библиотеки, библиография“ (1941). И трите документа са в отлично състояние и са интересно документално свидетелство за развитието на българската наука за книгата. Друг въпрос e как могат да се цитират. Материалите са от интерес както за българските библиографи, така и за родните издатели, които напоследък са загубили каналите за комуникация със своите читатели.
Материалът е подготвен със съдействието на д-р Добри Бояджиев и компютърната лаборатория „Джон Атанасов“ при УниБИТ.


[1]  John Carter and Nicolas Barker. ABC for book collectors. New Castle, Del. : Oak Knoll Press;New York : Distributed by Lyons & Burford, 1995. 7th ed. 234 p.; ILAB, Glossary : https://www.ilab.org/eng/glossary/159-ephemera.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар