четвъртък, 22 октомври 2015 г.

Мария Младенова - Биобиблиография


Юбилеят по повод 70-годишнината на проф. Мария Младенова беше отпразнуван в УниБИТ на 21 октомври 2015 г. по възможно най-подобаващия начин – с представянето на нейната биобиблиография. Трудът отразява дългогодишната богата научна дейност на проф. Младенова в полето на библиотекознанието и библиографията. Събитието събра цялата библиотечна колегия – университетски преподаватели от УниБИТ, СУ „Св. Климент Охридски, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“; библиотечни специалисти от София и страната, представители на Българската библиотечно-информационна асоциация, студенти и бивши възпитаници на проф. Младенова.
Причината отново да пиша за събитието се дължи на факта, че тя предостави на бъдещите библиотекари възможността да използват безвъзмездно нейната биобиблиография в електронна среда. С това проф. Младенова доказа, че когато човек е посветен на професията си, доминираща е визията за общото развитие, а поколенията и възрастта са без значение. Благодарим Ви!

Няма коментари:

Публикуване на коментар