петък, 13 май 2016 г.

Кризи, книги, цени


„Книгата – тази стока“ е изключително чувствителна на всички трусове в световната и националната икономика[1]. Един интересен маркер за наличието на икономическа криза и хиперинфлация е коричната цена на книгата – тя става нестабилна, започва да се пренабива, трансформира се в конвертируеми валути, а накрая изчезва. Подобна зависимост се наблюдава в България най-вече по време на икономическите кризи, причинени от Балканските и Световните войни, и при поствоенните рецесии[2]. Представеният пример показва практиката на издателство „Хемус“. Kнигата „Творци на Българското възраждане“ на Михаил Арнаудов, издадена през 1940 г., е отпечатана с корична цена 50 лв.[3] Със затягането на военния конфликт и обезценяването на българската валута, издателството започва да продава на загуба. Затова цената на книгите е повишена на 80 лв. Върху стикера с новата цена е поставен печатът на юридическото лице, който доказва, че не става въпрос за спекулация от страна на книготърговците[4]
~~ 


[1] Lusien Febvre and Henri-Jean Martin. The Coming of the Book. London. New York : Verso, 1997. p. 109.
[2] Деноминирането на лева през 90-те г. на ХХ век и особено през 1997 г. стана причина за аналогични процеси при ценообразуването на книгите.
[3] Арнаудов, Михаил. Творци на Българското възраждане. София : Бълг. мисъл, 1940 (София : Книпеграф). - 128 с.
[4] Отгоре се вижда част от стикера на съвременната антикварна оценка.

Няма коментари:

Публикуване на коментар