четвъртък, 26 май 2016 г.

Книгопечатане и държавна политика

Правителствена помощ или контролен механизъм? А защо не и двете?
Дунав.// год. I, бр. 1-5, март 1865, с. 2.  Източник: НБКМ.

От бр. 6 (7 април 1865), с рекламата на Христо Г. Данов, се оформя своеобразно книгоиздателско каре.

А ето и първите резултати от кампанията: Дунав.// год. I, бр. 14, 2 юни, 1865, с. 2.


Няма коментари:

Публикуване на коментар