четвъртък, 12 май 2016 г.

VIGNETTE IMPRIMERIE


Vignette Imprimerie - финална винетка (концовка) с типографски и книжовни мотиви. До печатарската преса се вижда кадуцеят на Хермес - античен символ на мъдростта. В.:

ГРИГОРИЙ Протопсалт, 1778-1821
        Ковчег цветособрания, содержащее всю церковную единолетную службу: вечерни, утрени, Великаго поста, светлоноснаго Воскресения, литургии, с няколко сладкогласни ирмоси в края : [в 3 ч.] / сочинено на гречески от разни изкусни певци ; преведено по новата метода на музиката внимателно, управено и наредено от приснопамятните учители и изобретатели на речената метода Григория Протопсалта Великия Христови церкви и Хурмузия Книгохранителя ; нине же преведе ся на славянский язик, обогатено с разни приложения и разделено на две части от Ангела Йоанова селвиевца, предстоянием и иждивением истаго. В Константинополе : В печатнята Тадея Дивитчияна, 1857-1860. Текст на църковнослав. ез. с гръцки ноти

Ч. 2: Последование божествения литургии преждеосвящених. 1857. с. 421, 13.


Няма коментари:

Публикуване на коментар